Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Felteco, MK Training s.r.o.

 

Produkty a služby ponúkané v našom elektronickom obchode môžete nakupovať len po zaregistrovaní.

Registráciou získate:

 • možnosť zúčastňovať sa súťaží,
 • pravidelné informácie o novinkách a akciách,
 • možnosť využívať personalizované služby.
 1. Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (20%, presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre). V prípade zverejnenia akciových cien, akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch ponuky alebo do vypredania zásob.

 

 1. Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru alebo služby prebieha v 4 základných krokoch:

 1. Registrácia alebo prihlásenie už registrovaného zákazníka.
 2. Vloženie tovaru do nákupného košíka.
 3. Výber spôsobu platby a dodania tovaru.
 4. Kontrolovanie objednávky a záväzné potvrdenie.

Na pridanie tovaru do košíka kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom. V následne zobrazenom okne môžete meniť počet objednaných kusov, prípadne zvoliť si akciovú doplnkovú službu podľa aktuálnej ponuky (napr. darčekové balenie). Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v registračnom formulári.

 

 1. Dodacie lehoty

Štandardná dodacia lehota v prípade hotového výrobku je uvedená pri cene, v nákupnom procese. Táto lehota predstavuje počet pracovných dní od prijatia objednávky po odoslanie poštou alebo kuriérom. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Dodaciu lehotu v prípade objednávky na mieru si dohodneme s klientom priamo pri prijímaní objednávky.

 

 1. Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. osobný odber (odporúčame termín odberu dohodnúť vopred)
 2. Slovenskou poštou formou balíka alebo balíkovej dobierky,
 3. kuriérom formou balíka alebo balíkovej služby,
 4. do zahraničia posielame tovar spôsobom, ktorý dohodneme priamo s klientom.

 

 

 1. Spôsob platby

Za objednaný tovar je možné platiť týmito spôsobmi:

 1. dobierka,
 2. elektronické bankovníctvo,
 3. prevodný príkaz na základe vystavenej zálohovej faktúry (iba firmy a organizácie – na vyžiadanie e-mailom),
 4. hotovosť pri osobnom odbere v priestoroch spoločnosti

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad.

 

 1. Poštovné a iné poplatky

K cene objednávky pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania:

 1. osobný odber je bez poplatku
 2. doprava Slovenskou poštou pri platbe elektronickým bankovníctvom (Paypal) alebo prevodným príkazom,
 3. doprava Slovenskou poštou pri platbe dobierkou,
 4. doprava kuriérom pri platbe elektronickým bankovníctvom (Paypal) alebo prevodným príkazom,
 5. doprava kuriérom pri platbe dobierkou.

V prípade zasielania objednávky do zahraničia Vám presnú cenu poštovného oznámime e-mailom, alebo telefonicky podľa adresy doručenia. K uvedeným sumám neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky. Balné neúčtujeme, bez ohľadu na hodnotu Vašej objednávky či počet objednaných výrobkov.

 

 1. Záručná doba

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

 

 1. Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte telefonicky, alebo e-mailom a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez systém Paypal sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

 1. Reklamovanie tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@felteco.com alebo telefonicky v pracovné dni na 0903 472 600. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Borisko 396, 951 96 Jedľové Kostoľany.  

Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

 

 1. Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.felteco.com môžete bez udania dôvodu vrátiť do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Borisko 396, 951 96 Jedľové Kostoľany. 

Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Príslušnú sumu za vrátený tovar Vám môžeme kompenzovať:

 1. poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás,
 2. zaslaním sumy, ktorú ste zaplatili za tovar na Vami určený účet do 15 dní. Do balíka priložte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem.

 

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 1. tovar je mechanicky poškodený,
 2. tovar vykazuje známky používania,

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady. Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti 9. Reklamovanie tovaru.

 

11.Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.felteco.com je spoločnosť MK Training s.r.o, K. Adlera 6, 811 05 Bratislava, IČO: 44 039 662, DIČ: 2022561772, IČ DPH: SK2022561772, Obch. register Okr. súd BA I, Oddiel s.r.o., vložka č. 51270/B. Pri spracovávaní a archivovaní údajov, ktoré ste nám prostredníctvom registrácie poskytli sa riadime Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 1. meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre) 2. Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 2. voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 3. voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 4. ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie.)

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim.

Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

 

12.Newsletter a emaily od nás

Registráciou na stránke www.felteco.com súhlasíte so zasielaním informácií od našej spoločnosti. Tieto informácie sa týkajú vybavovania objednávok a reklamácií, darčekov zadarmo.

Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (niekoľkokrát ročne) posielať informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám prosím e-mail na info@felteco.com.

Používateľ má možnosť kedykoľvek požiadať o zrušenie zasielania newslettra a emailov od spoločnosti.

 

13.Používanie materiálov zo stránky © 2012-2020 MK Training, s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od MK Training, s.r.o. zakázané.